Maria Cambil de Tena

cambilmaria@gmail.com

Grado en Artes Escénicas
Promoció: 2017-2018 (en curs)

Interpretació

Direcció

Sóc una noia amb ganes de treballar, fer el que m'agrada, créixer, aprendre i passar-m'ho bé fent i dirigint teatre.

ÚLTIMS PROJECTES

Artcrítics

Creació, direcció i producció del projecte. Projecte final grau superior TASCT (Animació Sociocultural i Turística).

Repercussió

Dinamització del jovent de Palamós amb suport del Punt Jove per a crear i encaminar una banda de percussió. Tasques: creació i producció del projecte, creació d'entitat (associació) i dinamització del jovent fins al seu empoderament.