Paula Miriam Piñana Cortés

paulapinana@gmail.com

677332593

Grado en Artes Escénicas
Promoció: 2017-2018 (en curs)

Interpretació

cantar, fer riure